Co o kustovnici říkají výzkumy?

1. PODPORUJE V RÁMCI ZDRAVÍ IMUNITNÍ SYSTÉM

Co se týče kustovnice, bylo vedeno mnoho vědeckých výzkumů a studií. Bylo dokázáno, že kustovnice čínská zvyšuje poměr transformace lymfocytů, navíc zlepšuje u zvířat makrofágní funkci fagocytů.

LBP pomáhá slezině při přeměně lymfocytů vyvolanou concavalinem A5. LBP zvyšuje reakci protilátek na T buňku, ta je právě závislá na antigenu. Dále LBP podporuje imunitní reakci zvýšeným počtem E receptorů na povrchu buňky T, nebo dokonce přímo navýšením počtem T buněk. Kromě toho je možné LBP použito ke snížení toxicitu z olova.

Do jedné studie se přihlásili lidé v Číně, a to vyššího věku. Studie prokázala, že po užívání kustovnice se zvýšily lysozomy, IgG a IgA v séru, a to dokonce u všech lidí, kteří se zúčastnili testu.

U dvou třetin lidí se zvýšila činnost interleukinu 2 2,26 krát.

2. ANTI-AGING (ZPOMALENÍ PROCESU STÁRNUTÍ)

Na světě asi neexistuje žena, která by nechtěla být stále mladá. A právě o kustovnice se dlouhou dobu tradovalo, že zpomaluje proces stárnutí. Kustovnice skutečně zlepšuje stav DNA. LBP má také antiperoxidační funkci na volné radikály.

Studie, která byla provedena opět v Číně, dokázala, že u starších testovaných jedinců došlo ke 48% zvýšení oxidu dismutasy a 12% zvýšení hemoglobinu v séru. Kromě toho bylo zjištěno 65% snížení LPO v séru. Tím se skutečně dokázalo, že konzumace kustovnice skutečně zpomaluje proces stárnutí.

3. PREVENCE RAKOVINY

A opět se vydáme do Číny. Další studie, stejně jako předcházející, prováděná v Číně, ukazuje, že extrakt z bobulí kustovnice zpomaluje mutaci genů a to pomocí TA 98 a TA 1008. Existuje skupina vědců, kteří věří, že plody kustovnice skutečně mohou být dobrým pomocníkem v prevenci proti rakovině jater.

Lidé, kteří jsou v pokročilém stádiu rakoviny v Číně, podstoupili pokus týkající se kustovnice. Lidé byli léčeni s LAK/IL-2 v kombinaci s LBP9. Bylo k dispozici 75% pacientů, a u těchto pacientů bylo prokázáno, že došlo k regresi rakoviny. Byli to pacienti se zhoubným melanomem rakoviny ledvin, tlustého střeva, plic, nosohltanu či rakoviny plicní tekutiny. Pacienti, kteří byli léčeni touto kombinací, se zlepšili. Bylo ukázáno, že LBP by mohla být užita jako adjuvans, což je pomocná látka, při bioterapii rakoviny. A studií bylo mnohem více. Jedna z další studií ukázala, že LBP zvýšilo citlivost na radiační terapii 10 a povzbudilo celkový imunitní systém.

Stejně jako Čínští lékaři, tak i Japonští potvrdili, že kustovnice zpomaluje růst rakovinových buněk.

4. OCHRANA JATER

Kustovnice napomáhá obnovit poškozené buňky v játrech, a to pomocí CC14. Zároveň umožňuje obnovit jaterní nekrózu. Kustovnice působí proti chloridu uhličitému.

5. PROMOTOR TVORBY KRVINEK

V Číně bylo prokázáno, že konzumace kustovnice usnadňuje proliferaci kmenových buněk a zároveŇ zvyšuje počet monocytů v kostní dřeni 14.

6. VIDITELNÉ ZLEPŠENÍ

Účinky kustovnice čínské byly zaznamenány již ve staré Číně. Pozitivní účinky na lidský organismus byly totiž viditelné již po krátkodobém užívání. Studie pokračují i v dnešní moderní době. Jedna z posledních studií ukázala, že konzumace kustovnice snižuje čas adaptace na tmu a zlepšují vidění při tlumeném světle.

Příbuznými pigmenty jsou lutein a zeaxanthin. Ty ochraňují retinu neutralizováním volných radikálů ze slunečního světla. Ty mohou poškodit oční pojivo. Kustovnice obsahuje právě zeaxanthin. Jen málo plodin tuto látku obsahuje.

U pacientů konzumující kustovnici se zvýšil vitamin A. Někteří vědci dokonce věří, že kustovnice obsahuje mnohem více beta-karotenu než mrkev.